Mental träning

Personlig utveckling - Ljung-Kjellberg

Jag är diplomerad mental tränare (stress coach) under Lars-Eric Uneståhl och Gregor Schill.

Mental träning är ett sätt att utveckla mentala processer som bygger på vetenskaplig forskning. Målet är att må och fungera bättre. Träningen består av avspänning och koncentration. Du får en större stresstålighet och en ökad balans i livet.

Omdömen

“Upplever att kursen har varit väldigt bra. Min självkänsla är på väg att bli bättre, jag känner mig lugnare och gladare.”

“Evalena har varit en väldigt bra kursledare. Påläst, engagerad, lyssnande, energifylld, och positiv.”

“En bit in i kursen kändes livet tufft, men sedan vände det och blev mer och mer positivt.”

Kontakta mig här om du vill veta mer om mental träning.