Om Ljung-Kjellberg

om-ljungkjellberg

En generell text om dig och ditt företag/verksamhet. Gärna personligt skriven. Den här texten är väldigt svår för mig att skriva eftersom det måste vara du som ”lyser” igenom i texten.

Texten kan beröra frågor som:

  1. Vad är det du vill med din verksamhet?
  2. Vad skiljer dig från andra som bedriver liknande verksamhet? Vad gör dig unik?
  3. Vad är dina styrkor?